title-left اخبار و تازه ها title-right
bg-corner

کلیپ تصویری بازدیدهای اخیر معاونین ومدیران شهرداری تهران از کارخانه قطعات بتنی
1399/4/8

فایل تصویری بازدیدهای اخیر انجام شده معاونین ومدیران شهرداری تهران از کارخانه قطعات بتنی را میتوانید از این بخش تماشا کنید.

بازید مدیرکل هماهنگی فنی وعمرانی سازمان ها ومناطق شهرداری تهران از کارخانه قطعات بتنی
1398/11/9

صبح امروز آقای مهندس عباسی به همراه معاونین فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداری تهران و هیأت همراه از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی بازدید نمودند.

بازید رئیس محترم و عضو شورای شهر تهران از کارخانه
1398/9/26

صبح امروز آقای مهندس محسن هاشمی از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت توسعه و عمران طوبی بازدید نمودند .

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه وعمران اقتصاد شهر طوبی
1398/9/26

مراسم تودیع جناب آقای مهندس رامین رستمی ومعارفه جناب آقای سید علی طالقانی به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی با حضورجناب آقای مهندس نادمی مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

bg-corner
  +0

  تولیدات

  +0

  قراردادها

  +0

  نیروی متخصص

  +0

  ایجاد اشتغال

title-left مناقصات و مزایدات title-right
bg-corner
bg-corner

گواهینامه ها