کلیپ تصویری بازدیدهای اخیر معاونین ومدیران شهرداری تهران از کارخانه قطعات بتنی

فایل تصویری بازدیدهای اخیر انجام شده معاونین ومدیران شهرداری تهران از کارخانه قطعات بتنی را میتوانید از این بخش تماشا کنید.

برای دریافت فایل گزارش تصویری بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دریافت فایل ویدئویی