مبلمان شهری

در حوزه فضاسازی شهری، مبلمان شهری نقشی پر رنگ دارد و مفاهیم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد. مبلمان شهری در زمره تجهیزات شهری قرار می گیرد و زیبایی شهری را تامین می نماید. اگر بخواهیم به مفهموم کلی مبلمان شهری اشاره کنیم می توانیم هر چیزی که عموم مردم در فضای شهر از آن استفاده می کنند و نیاز آن ها برآورده می شود را در نظر بگیریم. هر چیزی از وسایل، اشیاء و نمادها گرفته تا بناهایی که برای استفاده عموم ساخته شده اند مبلمان شهری نامیده می شوند. این نکته لازم به ذکر است که مبلمان شهری نیازهای عمومی مردم را باید تامین کند و در صورت عدم پاسخگویی به نیاز افراد در نظام شهری اختلال و ناهنجاری ایجاد خواهند کرد.
مبلمان شهری در پروژه های شهری بسیار حائز اهمیت هستند و توجه ویژه بدان معطوف می گردد. اگر مبلمان شهری بر اساس استاندارهای لازم، زیبایی، نیاز شهروندان، مکان مناسب و … اجرا شود نه تنها محیطی امن و زیبا برای شهروندان فراهم می کند بلکه ارتباط افراد و فضای جامعه نیز تقویت می شود. در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته طراحی شهری و زیباسازی آن بسیار مورد توجه قرار می گیرد زیرا رضایت از فضای شهری منجر به تسهیل ارتباط افراد جامعه و دست یافتن به عملکرد محیطی و اجتماعی بهتر می شود. مبلمان شهری یکی از موثرترین عوامل شهری هستند که در ذهن شهروندان و گردشگران باقی خواهند ماند.