ماموریت

ما بر آنیم تا با اتکاء به نیروی توانمند داخلی و با استفاده از تکنولوژی روز با تولید، عرضه و تجارت محصولات قطعات بتنی در کشور و منطقه با سودآوری مطلوب در جهت دستیابی به اهداف ذینفعان اقدام نماییم.

شرکت ما در مدت زمانی بسیار کوتاه توانسته به بالاترین موفقیت‌ها دست پیدا کند. زیرا تمام اعضاء سازمان ما خواسته اند که:
  • در قبال شناخت نیازهای مشتریان و حفظ استانداردهای ایشان مسئول باشند.
  • در قبال آموزش و حفظ و نگهداری کارکنانی که از نظر توانایی و اخلاق و تعهد به سازمان دارای ویژگی ممتاز هستند، احساس مسئولیت کنند.
  • در قبال حفظ محیط زیست گام برداشته و در این زمینه احساس مسئولیت کنند.
  • در قبال سهامداران، با نگرش به اینکه سود، یکی از مهمترین عوامل بقاست و ورود به بازار داخلی و خارجی عامل تضمین کننده سود است، خود را مسئول میدانند و در قبال این احساس مسئولیت هاست که ما دریافته ایم که:

ما در کسب و کار فقط به بهترین ها می اندیشیم