خرید سنگ گرانیت سورت شده خرمدره تا سقف 12.000 مترمربع (روزنامه اطلاعات - نوبت سوم)

شرکت توسعه وعمران اقتصاد شهر طوبی در نظر دارد نسبت به خرید سنگ گرانیت سورت شده خرم دره تا سقف 12.000 مترمربع (موضوع آگهی مورخ  98/11/29 روزنامه اطلاعات - نوبت سوم ) از طریق مناقصه اقدام نماید.
علاقمندان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 98/12/04 جهت دریافت و تحویل اسناد و مدارک مناقصه به آدرس: انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، پلاک 453، طبقه پنجم، واحد حقوقی تلفن: 44293273 داخلی 316 مراجعه فرمایند.

 

 

 

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت      شرایط عمومی و خصوصی      دستورالعمل شرکت در مناقصه