خرید سنگ گرانیت سورت شده خرمدره تا سقف 10.000 مترمربع (روزنامه اطلاعات)

 

شرکت توسعه وعمران اقتصاد شهر طوبی در نظر دارد نسبت به خرید سنگ گرانیت سورت شده خرم دره تا سقف 10.000 مترمربع (موضوع آگهی مورخ  98/10/14 روزنامه اطلاعات) از طریق مناقصه اقدام نماید.
علاقمندان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/10/16 جهت دریافت و تحویل اسناد و مدارک مناقصه به آدرس: انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، پلاک 453، طبقه پنجم، واحد حقوقی تلفن: 44293273 داخلی 316 مراجعه فرمایند.

 

 

 

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت      شرایط عمومی و خصوصی      دستورالعمل شرکت در مناقصه