خرید سنگ گرانیت خرمدره تا سقف 18500 متر مربع

شرکت توسعه وعمران اقتصاد شهر طوبی در نظر دارد نسبت به خرید سنگ گرانیت  خرم دره  تا سقف 18500 مترمربع (موضوع آگهی مورخ  99/02/13 روزنامه اطلاعات ) از طریق مناقصه اقدام نماید.
علاقمندان می توانند تا پایان ساعت 14:00 روز چهارشنبه 99/02/17 جهت دریافت و تحویل اسناد و مدارک مناقصه به آدرس: انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، پلاک 453، طبقه ششم، واحد حقوقی تلفن: 44293273 داخلی 316 مراجعه فرمایند.

 

 

 

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت      شرایط عمومی و خصوصی      دستورالعمل شرکت در مناقصه