تولید و تحویل بتن آماده
تولید و تحویل بتن آماده

بتن برگزیده ترین مصالح ساختمانی قرن، که نقش مهمی در مقاومت، دوام و طول عمر سازه ها دارد. بتن آماده بتنی است که در کارخانه و تحت شرایط استاندارد تولید شود و به صورت مخلوطی تازه و سخت نشده (با کارایی) به مشتری تحویل داده می شود.

این کارخانه با بهره گیری از دستگاه های مجهز به سیستم های نوین تولید، مواد اولیه شامل سیمان، انواع سنگدانه و آب را به همراه مواد افزودنی شیمیایی یا معدنی، براساس محاسبات طرح مخلوط بتن با دقت بالایی در مدت زمان پیش بینی شده توزین و ترکیب می کند تا یک بتن کاملاً همگن و یکنواخت بدست آید تا محصول بتواند ویژگی هایی که در آزمایشگاه برای آن طرح پیش بینی شده را در تیراژ تولید تضمین نماید.