بازدید معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۴

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۴ از کارخانه قطعات‌ بتنی شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی بازدید نمودند.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۴ از کارخانه قطعات‌ بتنی شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی بازدید نمودند.