اخبار و تازه ها

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه وعمران اقتصاد شهر طوبیمراسم تودیع جناب آقای مهندس رامین رستمی ومعارفه جناب آقای سید علی طالقانی به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی با حضورجناب آقای مهندس نادمی مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

بازدید معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۴معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۴ از کارخانه قطعات‌ بتنی شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی بازدید نمودند.

بازید رئیس محترم و عضو شورای شهر تهران از کارخانهصبح امروز آقای مهندس محسن هاشمی از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت توسعه و عمران طوبی بازدید نمودند .

اجرای پروژه کفپوش بتنی هرندی تهرانبا همت متخصصین و کارشناسان شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی پروژه خیابان هرندی شهر تهران در زمان کمتر از دو هفته انجام و تحویل گردید.

بازید مدیرکل هماهنگی فنی وعمرانی سازمان ها ومناطق شهرداری تهران از کارخانه قطعات بتنیصبح امروز آقای مهندس عباسی به همراه معاونین فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداری تهران و هیأت همراه از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی بازدید نمودند.

بازدید مدیران و کارشناسان فنی مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهرانروز سه شنبه 98/11/08 مدیران و کارشناسان فنی مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت بازدید کردند. دراین بازدید ضمن بررسی آخرین اقدامات و اصلاحات انجام شده در خصوص ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به اهمیت و کیفیت و نقش آن در توسعه بازار تأکید گردید.