اجرای عملیات اجرای کف پوش آجرنسوز (روزنامه اطلاعات)

 

شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی در نظر دارد عملیات اجرای کف پوش آجرنسوز دو پروژه را هر کدام به متراژ تقریبی 7.000 متر مربع واقع در یکی از پارکهای شهر تهران را از طریق مناقصه واگذار نماید.
علاقمندان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/10/15 جهت دریافت و تحویل اسناد و مدارک مناقصه به آدرس: انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، پلاک 453، طبقه پنجم، واحد حقوقی تلفن: 44293273 داخلی 316 مراجعه فرمایند

 

 

 

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت      شرایط عمومی و خصوصی      دستورالعمل شرکت در مناقصه