title-left اخبار و تازه ها title-right
bg-corner

بازدید مدیران و کارشناسان فنی مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران
1398/11/22

روز سه شنبه 98/11/08 مدیران و کارشناسان فنی مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت بازدید کردند. دراین بازدید ضمن بررسی آخرین اقدامات و اصلاحات انجام شده در خصوص ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به اهمیت و کیفیت و نقش آن در توسعه بازار تأکید گردید.

بازید مدیرکل هماهنگی فنی وعمرانی سازمان ها ومناطق شهرداری تهران از کارخانه قطعات بتنی
1398/11/9

صبح امروز آقای مهندس عباسی به همراه معاونین فنی و عمرانی مناطق 22گانه شهرداری تهران و هیأت همراه از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی بازدید نمودند.

بازید رئیس محترم و عضو شورای شهر تهران از کارخانه
1398/9/26

صبح امروز آقای مهندس محسن هاشمی از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت توسعه و عمران طوبی بازدید نمودند .

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه وعمران اقتصاد شهر طوبی
1398/9/26

مراسم تودیع جناب آقای مهندس رامین رستمی ومعارفه جناب آقای سید علی طالقانی به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی با حضورجناب آقای مهندس نادمی مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

bg-corner
  +0

  تولیدات

  +0

  قراردادها

  +0

  نیروی متخصص

  +0

  ایجاد اشتغال

title-left مناقصات و مزایدات title-right
bg-corner
bg-corner

گواهینامه ها